Undersøkelse. Nøkkeltall. Sårbare unge. Rus. Problemer.

31. juli gikk kontrakten min på Ungdommens Hus ut, kommunen sier de har ansettelsesstopp(?) (budsjettkutt?), og legger derfor stillinga død. Det betyr at det bare er ett og et halvt årsverk ansatt ved Ungdommens Hus, og ingen utekontakt. Jeg har skrevet en tekst som jeg vil at flest mulig skal lese, for dette handler om noe mye viktigere enn at jeg ikke jobber der – det handler om at INGEN har den stillinga, og at Vadsø-ungdommen mister en særdeles viktig ressursperson. Håper flest mulig deler denne linken videre så kanskje de rette personan får lest den, og tenker seg nøye om til neste års budsjett.

Ungdommens Hus og Utekontakten – et bindeledd mellom ungdom og voksne.

Hei, mitt navn er Martine. Jeg er snart ferdigutdannet sosialpedagogisk rådgiver, og har i nesten ett år jobbet som Utekontakt i Vadsø Kommune i en 50 % -stilling. Det er den eneste stillingen i sitt slag, og er tilknyttet Ungdommens Hus. Ungdommens Hus er en fritidsklubb for ungdom, og som utekontakt skal du bistå med veiledning av ungdom om det ungdom er opptatt av. Utekontakten har også mulighet til å sette i gang tiltak rundt ungdom med ulike utfordringer, i samarbeid med barnevern, politi, psykolog osv. Men i all hovedsak går jobben ut på å være tilstede for ungdom; prate med dem, oppmuntre dem, veilede dem og støtte dem i en tid som vi voksne vet kan være utfordrende for mange.

Jeg finner det interessant at kommunen, i kjølevannet av den store Ungdata-undersøkelsen som ble avholdt på ungdomskolen tidlig i vinter, der det ble avdekket en del oppsiktsvekkende data, velger å kutte Utekontakten fra høsten 2013.

Her er en kort oppsummering over nøkkeltall Ungdata presenterte oss med: Rundt 30 % av all Vadsø-ungdom fra 13-16 år føler at «alt er et slit», og de bekymrer seg mye. En stor andel jenter føler seg trist, deprimert og ensom. 20 % av all Vadsø-ungdom er plaget med ensomhet. Et betydelig antall jenter i alderen 15-16 år rapporterer om at de skader seg selv, og har lekt med tanken om å ta sitt eget liv. Ungdata sier selv at nivåene er urovekkende.

Ansatte på Ungdommens Hus har også en unik innsikt i rusmiljøet i Vadsø, og prater daglig med ungdom som eksperimenterer med illegal rus, på lik linje med de ungdommer som eksperimenter med lovlig rus. Begge felt er viktige å holde under oppsikt.

Det er ikke til å stikke under en stol at flere av Ungdommens Hus brukere er såkalte sårbare unge (unge som i større grad står i fare for å utvikle problemer som omfatter rusmisbruk, kriminalitet, fysiske og psykiske helseproblemer, arbeidsledighet, ensomhet og samhandlingsproblemer på skolen). Dette er mennesker som har et økt behov for støtte og hjelpetiltak. Selv om det i første rekke er barn og ungdom og deres familier som må bære konsekvensene, så vil skadelige forhold i løpet av oppveksten ramme hele samfunnet. Når unge mennesker blir marginalisert og havner på kanten av samfunnet, er det en reell fare for en rekke langvarige og invalidiserende konsekvenser. Rus, kriminalitet og psykososiale problemer er eksempler på det. Disse ungdommene finner ofte ikke tilhørighet i idrettslag eller andre kulturtilbud, og søker derfor til Ungdommens Hus.

Ingen vet nøyaktig hva rusavhengighet koster samfunnet, men ifølge Stoltenberg-utvalgets rapport om narkotika fra 2010 brukte staten og kommunene til sammen rundt fem milliarder kroner direkte til rusfeltet, og da er ikke sosiale stønader, trygdeytelser eller kostnader som følge av kriminalitet tatt med. De menneskelige belastningene er dessuten umulig å beregne.

I rådgivningsrettet arbeid med sårbare unge er det viktig med kunnskap om barn og unge i deres livskontekst og innsikt i hvilke risikofaktorer som spiller inn, samt forebygging og beskyttelsesforhold. Vi må styrke barn og unges kompetanse for å mestre de utfordringer og påkjenninger livet har å by på. Dette er noe jeg jobbet mye med som utekontakt, og som jeg føler er en veldig viktig del av jobben.

Forskning viser at klubbledere har stor tillit blant ungdom, og at de ofte er det første leddet å ta kontakt med, nest etter familie, om de har et personlig problem. Det er mange ungdom som har problemer de føler at de ikke kan ta opp hjemme, enten fordi de har et dårlig hjemmemiljø, eller fordi problemene er knyttet direkte opp mot foreldrene.

Med kun ett og et halvt årsverk i drift er Ungdommens Hus nærmest redusert til en oppbevaringsplass for ungdom. Det knives om oppmerksomhet hele tiden, og å luke ut hvem som har det tøft og trenger ekstra tid er vanskelig når det er 40-60 ungdom innom hver dag. Og enda vanskeligere er det når oppmerksomheten må brukes på andre ting, som f.eks viltre åttende-klassinger med aggresjonsproblemer som knuser bordtennis-køller i sinne. Det er dessuten kun utekontakten som har dedikert, oppsøkende tid satt av i stillingsprosenten sin. Det er dessverre et faktum at problemer ikke forsvinner når folk går hjem fra arbeid. Ensomhet og depresjoner er ikke en greie som kun inntreffer i tidsrommet 08:00 – 16:00.

Dette er ikke en bønn til kommunen om å gi meg jobb, dette er en bønn til kommunen om ikke å kutte utekontaktstillingen. Dere kutter et særdeles viktig bindeledd mellom ungdom og en uforståelig voksenverden der ansettelsesstopp og budsjettkutt er en hard realitet. Jeg hører dere snakker om å satse på ungdom og å jobbe forebyggende i forhold til sosiale problemer, rus og vold. Hvis dere virkelig vil satse på ungdom så finner jeg det merkelig at dere syns det er en god idé å fjerne slike stillinger.

Vennlig hilsen Martine

Foto:Martinebob

17 tanker om “Undersøkelse. Nøkkeltall. Sårbare unge. Rus. Problemer.

 1. Hei. Beklager at jeg ikke er så godt kjent med problemstillingen som du beskriver. Det du nevner er det all grunn til å ta seriøst. Hvordan og hva som skal gjøre spille er jeg usikker på. Men her kan du bidra. Jeg kjenner ikke til at er noen ansettelsesstopp i kommunen. Det må sjekkes ut. Synes at vi burde møtes for å se om det er noe som kan gjøres på kort sikt. Da for eksempel med styret i Vadsø Ap. Kan det være en start?

 2. Hei Bernt-Aksel!

  I Ungdommens Hus budsjett har det vært kutt i flere år, på lik linje med andre avdelinger i kommunen, og Utekontakt-stillingen har vært et prosjekt drevet av fylkeskommunen siden 2010. Kommunen velger nå å ikke tilføre ny midler til denne stillingen.
  Jeg forstår at det er et komplisert spørsmål om hvor man skal bevilge penger , og at det er mange ting som er viktig å holde liv i, men denne stillingen er utrolig viktig for ungdommen! – og hadde det vært velvilje fra kommunen sin side så hadde de klart å holde liv i denne stillingen ut året – til det nye budsjettet er på plass, og de forhåpentligvis setter av midler øremerket til Utekontaktstillingen.

 3. Nu har nu ikke jeg (heldigvis) barn i den aldersgruppa, men som Martine påpeker MÅ nu for helv… nån ta ansvar her… at Vadsø AP ikke ikke er kjent med ansettelsestopp for den her viktige stillinga i form av å ikke tilføre nye midler fra kommunens side er jo fra mitt synspunkt et tankekors? – følger vi ikke med i «timen»…….?? Vet at Utekontakten har vært til stor hjelp for de «vanskeligstilte» – og hva nå..?? – nei gutta boys – ta en tenkerunde og sørg for å beholde tilskuddet og la det nu ikke gå rett til helv… med de som har behov for både en prat og virkelig hjelp (ref. selvmordstanker i veldig ung alder og rus – er det DET vi ønsker i Vadsø kommune?)… forøvrig et jævlig bra innlegg Martine – all honnør t dæ :-)

  • Takk Thor :)
   Det er godt å se at folk engasjerer seg, og ser viktigheta av denne stillingen. Det er få (ingen?) lavterskeltilbud i Vadsø som er så synlig og godt kjent blant ungdommen som utekontakten er, og tilbudet har blitt benyttet seg godt av! Det er synd å se det forsvinne, for det er virkelig et godt tiltak, i sær med tanke på forebyggingarbeid i forhold til rus og sosiale problemer, og rett og slett et triveligere Ungdommens Hus å være på, der all ungdom blir sett!

 4. Hei Martine!
  Veldig bra og opplysende innlegg. I likhet med BAJ var jeg som politiker ikke kjent med at denne stillingen avvikles. Det har ikke vært til politisk behandling i Vadsø Kommunestyre.
  Siterer fra Vadsø Høyre sitt program:
  Vadsø Høyre vil arbeide for: -Å videreføre og styrene Ungdommens hus
  -Å ha tidlig og målrettet innsats mot ungdommer ved
  rusmisbruk
  Når vi da i tillegg har fått presentert en bekymringsfull rapport om ungdommen vår, er det ikke tvil om hva vi ville gjort.
  Vi skal få saken til behandling.

  • Det gleder meg stort å se at det er mange som tar dette alvorlig. Jeg håper på den måten at denne stillingen ikke blir lagt død for alltid! Som nevnt mange ganger er den et viktig tilbud til ungdom, og det er rart at den blir «glemt», særlig i kjølevannet av ungdata-undersøkelsen, der det jo som kjent kom fram en del urovekkende data.

   Takk Turid!

 5. Det er forholdsvis vanlig i Vadsø at stillinger som blir vakante ikke besettes på nytt før året er omme – dette for å redde budsjettet. Det må gå an å vurdere om noen vakanser allikevel bør fylles, det bør være tilfellet med utekontakten.
  Vi (Anita W. Nilsen er prosjektleder, Herman Westlie (Ap), Maria Wulff (SV) og jeg (V) er med som politikere) er i gang med å lage en ny rusmiddelpolitisk handlingsplan for Vadsø, som skal opp til høst. Vi foreslår å øke utekontakten til full stilling, av alle de gode grunner som du nevner.

 6. PS: Jeg kan ikke forskuttere planen, men jeg håper det blir enighet om dette. For øvrig er det offentlig spørretime før kommunestyremøter, så du eller andre kan sende spørsmål til ordføreren i forkant. Neste møte er 10. oktober.

 7. Hei Jens!

  Jeg håper også at det blir enighet om dette, og at det i neste års budsjett blir satt av midler som er øremerket utekontaken. Det gleder meg dessuten stort å se at dere vil foreslå å øke utekontakten til full stilling. Jeg tror denne stillingen kan være et verdifullt tilskudd i forebyggingsarbeidet i forhold til rus, sosiale problemer etc.

  Takk for tipset angående spørretimen!

 8. Litt til oppklaring om hvorfor det kan gå slik til at utekontaktstillingen ble borte. I siste budsjettbehandling i kommunestyret vedtok et flertall å holde en mengde stillinger vakante for å få plass til andre ting. Kommunestyret overlater på den måten til kommunens administrasjon å foreta tilsettinger, men rådmannen må samtidig passe på at antallet vakante stillinger blir på det nivå som kommunestyret vedtok. Kommunestyrerepresentantene mister derfor oversikten over hvilke stillingshjemler som blir fylt og hvilke som blir stående vakante. Utekontakten har opplagt falt i gruppen som ble stående vakant – dessverre. Uansett – tusen takk for grundig og nyttig informasjon om tingenes tilstand.

  • Hei Arne!

   Takk for en innføring i hvordan systemet fungerer. Det er synd at kommunen har mulighet til å la slike stillinger stå vakant uten å kartlegge behovet i tide, slik at det ikke blir opphold. I en slik stilling bruker man mye tid og energi på å bli kjent med ungdommen og skape et tillitsforhold og en trygg arena for samtale. Det er dette tillitsforholdet som gjør at ungdom føler at de kan ta kontakt for å få hjelp. Når stillingen settes på pause, eller forsvinner og dukker opp i andre former, er denne tilliten og det forholdet skadet, og man må igjen bruke tid og energi på å bygge det opp.

   Utekontakten er et lavterskeltilbud som går direkte på ungdom, der ungdommen er, og i en form ungdommen føler seg trygg i – å la en slik stilling forsvinne er i mine øyne i beste fall svært beklagelig.

 9. Til info så er denne epost oversendt kommunen i dag mandag 2. september. BAJ
  Ordfører:
  Viser til vedlagte utklipp fra innledninga på bloggen og linken til blogg om utekontakt i Vadsø.
  Ber om at ordfører kan gi en orientering om sakens fakta så snart som mulig.
  Likeså ber jeg om at det ved førstkommende kommunestyremøte blir satt på dagsorden en sak om Ungdommens hus og ungdomsrådet/Ungdomstinget i Vadsø.
  Målet med det er å få gitt en informasjon om hva som skjer hva angår drifta på Ungdommens hus, hvordan organiseringa og drifta er av ungdomsrådet samt en drøfting med rådets representanter om en systematisert deltakelse i kommunestyrets og formannskapets møter. For eksempel ved at ungdomsrådets ledelse møter et par ganger i året for å gi innspill om tiltak og informasjon til oss som er i formannskap/kommunestyret.
  Målet med dette er å kunne få til en forbedret kommunikasjon – som i dette tilfellet vil være et viktig virkemiddel for å få til målrettede tiltak overfor kommunens ungdommer.
  Som det er vel kjent for politisk ledelse driver Øst-Finnmark regionråd prosjektet «Aktive ungdomsråd i alle kommuner». Et prosjekt som er støttet av Kommunal og regionaldepartementet, Finnmark fylkeskommune og kommunene selv. Målet med prosjektet er å få til aktive ungdomsråd som kan medvirke til demokratiske prosesser og bli viktige bidragsytere til å forme våre ulike lokalsamfunn og kommuner. Det kunne være interessant, i denne sammenheng, å få høre i hvilken grad og på hvilken måte prosjektet har hatt samhandling/innflytelse på situasjonen i Vadsø.
  Jeg ber om tilbakemelding på saken.

  Med hilsen

  Bernt-Aksel Jensen,
  Kommunestyremedlem for Vadsø Ap
  Undersøkelse. Nøkkeltall. Sårbare unge. Rus. Problemer.
  Skrevet 30. august 2013 av Martinebob
  31. juli gikk kontrakten min på Ungdommens Hus ut, kommunen sier dem har ansettelsesstopp(?) (budsjettkutt?), og legger derfor stillinga død. Det betyr at det bare e ett og et halvt årsverk ansatt ved Ungdommens Hus, og ingen utekontakt. Æ har skrevet en tekst som æ vil at flest mulig skal lese, for det her handler om noe mye viktigere enn at æ ikke jobber der – det handler om at INGEN har den stillinga, og at Vadsø-ungdommen mister en særdeles viktig ressursperson. Håper flest mulig deler den her linken videre så kanskje de rette personan får lest den, og tenker sæ nøye om til neste års budsjett.
  Ungdommens Hus og Utekontakten – et bindeledd mellom ungdom og voksne.

  http://www.martinebob.net/?p=4531

  • Takk for at du bringer dette videre, Bernt-Aksel. Ungdomstinget er et viktig organ for ungdom slik at de også blir hørt, og mer aktivitet i forhold til det er flott!

 10. Hei. I følge ordfører så er dette en prosjektstilling som er gått ut. Derfor er den ikke mer i dag. Det er ikke vanlig å få inn stillinger i budsjettregulering i juni, og man må derfor vente til budsjettforhandling i desember. Dette gjelder mange prosjektstillinger. Her bør man se om noe kan gjøres. Kan man ha prosjektstillinger ut året, i stedenfor ut juni/juli? Blir spennende å se hvordan den nye rusmiddelplanen blir. Virker som Høyre og AP synes denne stillingen er viktig. Det synes i alle fall Venstre. Så da må det bli enkelt å få det til :-)

  rusmiddelplanen blir. Det virker spm Høyre og AP

  • Hei Carina! :)

   Det er mange som har engasjert seg i denne saken, og det blir spennende å se om det bare er store ord i forkant av valget, eller om partiene vil stå for det de har sagt.

   Som nevnt flere ganger har jeg forståelse for at det er andre stillinger i kommunen som også er viktige, og at vi allerede er på sparebluss, men ungdata-undersøkelsen som ble utført i regi av kommunen viser at ungdommen har behov for en slik ressursperson som et lavterskeltilbud. En voksenperson de har tillit til som er der ungdommen er – ikke en som sitter på et kontor fra 08:00-16:00, og ellers er umulig å få tak i.

   Jeg håper det er så enkelt som du sier! :)

 11. Er ikke så kjent med problemstillingen selv, men du forklarte situasjonen veldig godt og jeg syntes dette var et veldig interessant og viktig innlegg som burde engasjere de fleste uavhengig av om de jobber med barn og unge og rusproblematikk eller helt andre ting.

 12. Ser jo at kommunen bidrar til en svært raskt opprettet ny stilling ved Varanger Næringssenter (kfr.dagens Finnmarken), så det er tydeligvis muligheter for en rask avgjørelse selv utenom budsjettforhandlinger.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *